Zdvižno-posuvné dvere INCON

Zdvižno-posuvný systém INCON LUXURY
Zdvižno-posuvné dvere INCON Luxury sa vyrábajú z plastových profilov Prestige HST 76 od nemeckého výrobcu INOUTIC. Spájajú v sebe stabilitu, funkčnosť a atraktívny moderný dizajn veľkých presklených plôch.
 

 
Zdvižno-posuvný systém INCON Reynaers CP 155
Z profilového hliníkového systému Reynaers CP 155 belgického výrobcu sú vyrábané zdvižno-posuvné dvere s cieľom dosiahnutia maximálnej plochy zasklenia v kombinácii s vysokým komfortom obsluhy.