Posuvné garážové brány

POSUVNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

 
Posuvné garážové brány vyrábame presne na mieru s ohľadom na bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť. Jedná sa vlastne o typ sekčných garážových brán s tým rozdielom, že panely sú postavené zvislo a nezachádzajú pod strop, ale pozdĺž steny garáže. Pri inštalácii sa preto kladie veľký dôraz na stavebnú pripravenosť, rovnosť stien aj podlahy. Konštrukcia a povrchová úprava zaisťuje vysokú prevádzkovú účinnosť a dlhú životnosť posuvných brán, disponujú tiež vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Komponenty, z ktorých sú posuvné garážové brány vyrábané, sú koncipované pre vysoké prevádzkové zaťaženie. U posuvných garážových brán v podstate nezáleží na šírke inštalačného otvoru , jednotlivé lamely vlastne stoja a nie sú teda namáhané toľko, ako lamely u sekčných garážových brán otváraných hore.
 

Výhody posuvných garážových brán

Veľkou výhodou posuvných garážových brán je, že nezníži výšku otvoru, ponúka tiež jednoduchý prechod osôb pri čiastočnom otvorení brán. Brány sa vždy inštalujú za stavebný otvor, z vnútornej strany muriva. Zámky panelov sú vylisované tak, aby nemohlo dôjsť k zovretiu prstov. Sekcie sú pri pohybe vedené v závesnej koľajnici, ktorá zaisťuje kľudný pohyb brány. Podlahové vedenie tvorí podlahový prah. Prevedenie posuvných garážových brán je dané umiestnením panelu na zvislo a tým aj zmenou dizajnu oproti sekcionálnej bráne. Brány môžu mať všetky povrchové úpravy a motívy panelov ako sekčné brány. Ponúkame rôzne prelisy na panely či kazety, buď rovnomerne rozložené podľa veľkosti brány, alebo nepravidelne umiestnené, všetko podľa priania zákazníka. Tiež farebná škála je neobmedzená až 2500 farieb odtieňov pre lakovanie, alebo nepreberná ponuka dreva imitujúcich fóliou. Veľmi tichý chod, vysoká spoľahlivosť, maximálnu úžitkovosť to sú vlastnosti, ktoré charakterizujú posuvné garážové vráta.
 
 


Kovanie pre posuvné brány (stavebná pripravenosť)


Ako vybrať správny typ brány? Neprispôsobujte sa! Postavte si takú garáž, aká vyhovuje vašim požiadavkám, brány LOMAX prispôsobíme na mieru Vašej garáže.

x = šírka otvoru

y = výška otvoru

h = nadpražie

L = ľavé ostenie

R = pravé ostenie
Kovanie STP (štandardné)

štandard

šírka "x" max. 6 900 mm
výška "y" max. 3 300 mm
nadpražie "h" min. 110 mm
uhol kovania 90 - 180°

Ostenie "L nebo R"
540 - 1200 mm (s pohonom na stene)
nad 1200 mm (s poh. nad otvorom)
min. 510 mm (ručné ovládanie)
Hĺbka garáže "z"
min. "x" + 1500 mm (s pohonom na stene)
min. "x" + 1000 mm (s poh. nad otvorom)
min. "x" + 500 mm (ručné ovládanie)

UPOZORNENIE:
Atypické rozmery, nadpražie, ostenie či atypické kovanie konzultujte s výrobcom.
 

Kovanie LHP (znížené)
šírka "x" max. 6 900 mm
výška "y" max. 3 300 mm
nadpražie "h" min. 110 mm

Ostenie "L nebo R"
min. 90 mm (s pohonom)
min. 200 mm (ručné ovládanie)

Hĺbka garáže "z"
min. "x" + 1500 mm (s pohonom)
min. "x" + 500 mm (ručné ovládanie)
Umiestnenie pohonu: na bočnej stene

UPOZORNENIE:
Atypické rozmery, nadpražie, ostenie či atypické kovanie konzultujte s výrobcom.