PLastové okná Gealan

Gealan S 8000

Systém profilov S8000 je odpoveďou na potreby trhu. Systém je navrhnutý s prítlačným tesnením a hĺbkou profilu 74 mm. Charakteristické pre S8000 sú optimalizované geometrie profilov a materiály, ktoré chránia prírodné zdroje a tým aj životné prostredie – a to je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.

Špecifikácia

profil triedy B,
päť- alebo šesťkomorová konštrukcia profilov,
stavebná hĺbka 74 mm,
dvojitý tesniaci systém,
určené na výrobu tak okien, ako aj dverí,
v štandarde zvar V-Perfect,
možnosť použitia pohyblivého stĺpika,
maximálna výška okna: 2 375 mm,
maximálna plocha okna (jednokrídlového): 2,45 m2,
v štandarde hliníková kľučka,
zasklenie kompaktnými sklami 17 – 48 mm (zasklenie tradičnou metódou),
v štandarde kompaktné sklo 24 mm 4/16/4,
v štandarde 5-bodové zabezpečenie proti vlámaniu na krídlo.

Gealan S9000

Najlepšia statika, možnosť vyhotovenia väčších konštrukcií bez nutnosti montáže priehradiek, zasklenie pomocou technológie STV, maľovanie technológiou acrycolor – to je len niekoľko vlastností systému S 9000.

Špecifikácia

profil triedy B,
šesťkomorová konštrukcia profilu,
stavebná hĺbka 82,5 mm,
v štandardnej verzii oceľ zatvorená v ráme,
systém 3 tesnení,
možnosť výroby okien a dverí,
v štandardnej verzii spoj V-Perfect,
možnosť použitia pohyblivého stĺpika,
hliníková kľučka v štandardnej verzii,
zasklenie výhradne okien technológiou STV,
zasklenie sklami 26 mm – 54 mm (zasklenie technológiou STV),
zasklenie sklami 23 mm – 52 mm (zasklenie tradičnou metódou),
v štandardnej verzii zasklenie sklami 48 mm 4/18/4/18/4*,
v štandardnej verzii 6-bodové zabezpečenie proti vlámaniu na krídlo,
možnosť farebnej úpravy povrchu technológiou acrycolor**.

Farby