Hliníkový systém Heroal W 72

Vďaka inteligentnej kombinácii geometrie a materiálu dosahuje  už pri konštrukčnej hĺbke iba 72mm hodnoty na úrovni pasívneho domu.

Podrobné informácie:

  • 3 - komorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom
  • Stavebná hĺbka rámu 72 mm
  • 2 tesnenia medzi rámom a krídlom
  • Súčiniteľ prechodu tepla profilu Uf = 1,3 W/m2K
  • 4-polohové mikrovetranie, poistka proti chybnej manipulácii, 2 uzatváracie bezpečnostné body